Project Description

Sparekassen Kronjylland

NY ONLINE INVESTERINGSPORTAL OPTIMERER SERVICENIVEAUET HOS INVESTERINGSKUNDERNE

Sparekassen Kronjylland er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter målt på egenkapital og tæller ca. 500 medarbejdere fordelt på 38 afdelinger. Kundegrundlaget tæller i dag mere end 100.000 kunder.

Sparekassen Kronjylland har en klar vision om at vækste i et fornuftigt tempo. Finanschef Peter Frisgaard Lauridsen uddyber visionen: “I Sparekassen Kronjylland har vi eksempelvis ikke noget ønske om at blive så store som de største danske banker, men vi har et ønske om at fortsætte vores vækst og blive større. Ser vi på den finansielle sektor, er det ganske enkelt nødvendigt, hvis vi skal blive ved med at tilbyde kunderne den bedst mulige rådgivning.

Ny investeringsløsning

Sparekassen Kronjylland har i de senere år haft et godt rygte som en investeringsbank med et højt serviceniveau og mange tilbud til de investeringsinteresserede kunder. For yderligere at optimere servicen overfor denne kundegruppe har man lanceret en ny løsning – MarketShare, som er udviklet af Conscius. Det er en online investeringsportal, som giver Kronjyllands kunder mulighed for – via deres netbank – at følge med på finansmarkederne og på egen hånd at handle værdipapirer.

“Vi besluttede at investere i MarketShare sammen med flere andre SDC-banker, hvor MarketShare drives gennem SDC som en investeringsportal. Vi har altid betragtet os selv som en ?investeringsbank?, hvor mange af vores kunder også har et ønske om selv at være involverede, og derfor har en del af dem givet sig i kast med at investere. Hos vores hovedsæde i Randers sidder der endvidere mere en 20 kompetente investeringsfolk, der løbende servicerer vores kunder. Af den grund gav det for Sparekassen Kronjyllands vedkommende virkelig mening at anvende MarketShare, for nu kan de af vores kunder, som ønsker at investere, selv gøre det – naturligvis stadig med assistance fra vores rådgivere, hvis kunderne har brug for det,” siger Peter Frisgaard Lauridsen.

Flere investeringskunder

Selvom MarketShare stadig er et relativt nyt bekendskab for Sparekassen Kronjyllands kunder, så har produktet fået en meget positiv modtagelse hos de investeringslystne kunder, og Kronjylland har også klare forventninger til, hvad det vil bidrage med, når kunderne får lært at bruge det og får det rigtigt ind under huden.

“Vi har gjort en ekstra indsats for at markedsføre MarketShare overfor vores kunder – bl.a. gennem nyhedsbreve, nyhed på hjemmesiden og gennem personlig dialog mellem rådgiver og kunde. Når kunderne først får lært at anvende det, føler vi os overbeviste om, at det vil resultere i flere aktive og tilfredse investeringskunder, ligesom vi også forventer en stigning i handler med aktier, obligationer etc. MarketShare fokuserer i høj grad på at styrke integration mellem netbank, finansinformation og handel med værdipapirer. Det vil i sidste ende betyde, at kunderne får en positiv oplevelse, da det bliver mere intuitivt og overskueligt selv at handle med værdipapirer,” konstaterer Peter Frisgaard Lauridsen.

Fremtidsplaner med MarketShare

I MarketShare har man hos Sparekassen Kronjylland et solidt produkt, der tilbyder investeringskunderne endnu flere muligheder.

“MarketShare giver bankerne mulighed for at få boostet videreudviklingen af netbankløsninger på investeringsområdet, således at flest mulige kundeønsker kan imødekommes. Derigennem opnås en forbedring af vores konkurrencekraft i markedet. Efter vi er gået i luften med MarketShare er Conscius også begyndt at holde brugergruppemøder, hvor den gruppe af banker, som har fået MarketShare gennem netbanken, kan sparre med hinanden og byde ind med forslag til fremtidig funktionalitet. Det kan kun give et stærkere produkt på sigt.” slutter Peter Frisgaard Lauridsen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

KOMPLEKSE DELE AF FORRETNINGEN HAR OFTE BEHOV FOR SPECIALUDVIKLEDE SOFTWARELØSNINGER, DA STANDARDLØSNINGER KOMMER TIL KORT.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe kunder med at udvikle løsninger, der hvor standard ikke dækker behovet, så de kan bevare deres konkurrencemæssige fordel eller som ofte udbygge den.

Kontakt os