Project Description

CMD til SDC

PORTALLØSNING TIL WEB, INTRANET, HOMEBANKING ETC.

En portalløsning

SDC har valgt en portalløsning fra Conscius: CMD, som et strategisk langsigtet valg til webløsninger, intranet, portaler, home- og officebanking. Derunder en række større moduler/portaler til pantebrevshandel, fælles kundemappe-system og remburshandel, hvor flere kommer til over tid. (Gartner Group har været rådgiver for Terra-Gruppen AS ved deres valg af SDC).

SDC’s kunder spænder vidt, både hvad angår størrelse, geografisk placering og IT-kundskaber i forhold til redaktørroller, udviklere og webgrafikere. Der er pengeinstitutter med mange filialer og mange medarbejdere og pengeinstitutter med kun én filial og 2 medarbejdere, som alle ønsker involvering i deres forretning på nettet.

Facts om CMD

CMD er et komplet system til at organisere, styre og strukturere information på tværs af systemer og medier inden for den finansielle sektor. Systemet er målrettet finansverdenens behov for sikkert og ansvarligt at kunne lagre og formidle en stor mængde information. CMD bruges af pengeinstitutter under SDC.

  • Ca. 2 mio transaktioner om dagen

  • Ca. 80 transaktioner pr. sekund

Facts om SDC

SDC er en pengeinstitut-ejet fuldservice IT leverandør og partner for mindre og mellemstore finansielle virksomheder i Norden, der tæller 68 danske banker, herunder bl.a. Lån & Spar Bank og SparNord Bank samt 80 banker i Norge under Terra-Gruppen AS.

Pengeinstitutafdelinger

715

Pengeinstitutter

120

Medarbejdere

9500

Kunder

2,9mio.

Kundekonti

7,6mio.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

KOMPLEKSE DELE AF FORRETNINGEN HAR OFTE BEHOV FOR SPECIALUDVIKLEDE SOFTWARELØSNINGER, DA STANDARDLØSNINGER KOMMER TIL KORT.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe kunder med at udvikle løsninger, der hvor standard ikke dækker behovet, så de kan bevare deres konkurrencemæssige fordel eller som ofte udbygge den.

Kontakt os