Project Description

NEAS Energy

NEAS ENERGY – ET AF SKANDINAVIENS FØRENDE ENERGISELSKABER INDEN FOR RÅDGIVNING OG HANDEL MED EL, GAS OG CO2 – HAR  INVESTERET I EN IT LØSNING FRA CONSCIUS FOR AT AUTOMATISERE DERES FORRETNINGSPROCESSER.

Løsningen

Conscius’ specialister inden for energi har udviklet en platform, som er integreret med de øvrige forretningssystemer. Det har betydet, at produkterne nu kommer hurtigere og bedre til market med langt mindre risiko og med langt færre ressourcer.

Conscius og Neas Energy – to organisationer med hver sin styrke – har arbejdet tæt sammen om at skabe en unik elhandelsløsning.

Der er etableret et stærkt samarbejde, som vil forstsætte og sikre IT-fundamentet til Neas Energy’s fortsat ambitiøse vækstmål.

Løsningen styrker

Løsningen styrker en lang række forretningsområder, minimerer operationelle risici og effektiviserer arbejdsgangene bl.a. inden for:

 • Prissætning til kundeafregning

 • Tilbudsgivning til kontraktgenerering

 • Afdækning på kundebordet

 • Controlling af handler

 • Kontrakter i Risk Management systemet

Udover at de enkelte værdiprocesser er styrket, betyder det også, at:

 • Man med ganske få klik kan gennemføre en handel

 • Risikoen for fejl er minimeret ved at processer er bundet sammen af IT

 • Der er opnået en reduktion af gennemløbstiden på op til 75%

 • Gennemførelsen af et handelsforløb kræver færre ressourcer

 • Kontrol af de indgåede handler er automatiseret

 • Processer er bundet sammen og integreret med de øvrige forretningssystemer, f.eks. CRM-, ERP-, risiko- og afregningssystem

Hvordan kan vi hjælpe dig?

KOMPLEKSE DELE AF FORRETNINGEN HAR OFTE BEHOV FOR SPECIALUDVIKLEDE SOFTWARELØSNINGER, DA STANDARDLØSNINGER KOMMER TIL KORT.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe kunder med at udvikle løsninger, der hvor standard ikke dækker behovet, så de kan bevare deres konkurrencemæssige fordel eller som ofte udbygge den.

Kontakt os