Project Description

Jutlander Bank

ØGET VÆRDIPAPIRHANDEL OG MERE TRAFIK PÅ WEBSITE

Med ca. 25 afdelinger og ca. 420 ansatte er Jutlander Bank blandt de 15 største banker i Danmark, og har i de senere år deltaget aktivt i konsolideringen af finanssektoren.

Én af Jutlander Banks (daværende Sparekassen Himmerland) største prioriteter er at lytte til kundernes behov og dermed hele tiden være på forkant med efterspørgslen i markedet. Man har ligeledes fokus på alle kundesegmenter og igangsætter løbende diverse tiltag for at kommunikere med dem. Hvad angår mobilbanken er man hos Jutlander Bank også på forkant med udviklingen, og har netop lanceret den seneste version, således kunderne kan have banken med overalt.

MarketShare: Et krav fra investerings-kunderne

En anden fokusgruppe er investeringskunderne. Her valgte Jutlander Bank (daværende Sparekasse Himmerland) tilbage i 2007 Conscius’ løsning MarketShare – et online investeringsunivers, der samler information omkring finansmarkederne i ét komplet system. Med MarketShare kan investeringskunderne også handle værdipapirer via netbanken. Siden idriftsættelsen af MarketShare kan Jutlander Banks (daværende Sparekassen Himmerland) investeringsafdeling mærke en helt anden aktivitet fra kunderne, og iflg. Peter Rønfeldt, Souschef for Investering, kender man også grunden hertil.

“Tilbage i 2006 var der en stigende efterspørgsel fra vores investeringskunder om at få en portal, hvor de kunne følge med i udviklingen på finansmarkederne. Vi lyttede til deres ønske af flere årsager: For det første kunne vi også internt se meningen med at få sådan en løsning. Men vigtigst af alt ville vi sikre os, at vores kunder ikke søgte efter den information på andre websites. I sidste instans kunne vi jo risikere at miste dem som kunder, hvis ikke vi var i stand til at tilbyde dem den service og funktionalitet,” udtaler Peter Rønfeldt.

“Vi valgte en løsning ved navn MarketShare, som er udviklet af Conscius. Det var et enkelt valg, idet vi havde arbejdet sammen med dem på andre projekter, og Conscius har deres spidskompetencer i at levere software-produkter til finanssektoren. Desuden er MarketShare bygget sammen i en helhed med website og netbanken,” fortsætter Peter Rønfeldt.

Flere handler og stigende
trafik på website

Efter nu at have anvendt MarketShare i mere end fire år har Jutlander Bank (daværende Sparekassen Himmerland) oplevet en række fordele som bl.a. flere handler med værdipapir samt en stigende trafik på bankens website.

Vi var blandt de første banker i Danmark, som valgte MarketShare. På daværende tidspunkt var det en begrænset løsning, men i takt med, at vores behov er vokset, har vi løbende tilvalgt yderligere funktionalitet. Vores kunder har ligeledes modtaget MarketShare positivt, og anvender det meget aktivt som investeringsværktøj. Det har resulteret i nye investeringskunder og en stigning i antallet af handler med værdipapir, hvor det er muligt for kunderne at handle via vores netbank.

Som en ekstra bonus kan vi også konstatere, at MarketShare giver mere PR og synlighed for os. Ved at føre statistik kan vi se, at det er den suverænt mest besøgte side på vores website, hvor kunderne i gennemsnit bruger ca. 7,30 minutter på MarketShare, hvilket er meget højt. Det må betyde, at kunderne ikke søger andre steder hen efter information men bliver på og fordyber sig i vores site, og dermed er vores mission lykkedes,” fortsætter Peter Rønfeldt.

Samarbejdet med Conscius

I MarketShare har man hos Jutlander Bank et stærkt produkt, der tilbyder kunderne den service, der efterspørges.

“Ved at være “first mover” på MarketShare, har vi også fået lov til at byde ind med både sparring og funktionalitet. Vi deltager aktivt i brugergruppemøder, som Conscius afholder for deres kunder, og på den måde er vi med til at præge den fremtidige udvikling af produktet. Vi er fuldt ud tilfredse med vores mangeårige samarbejde og den konstruktive dialog, vi har med Conscius, som ligeledes har løst andre opgaver for os,” konkluderer Peter Rønfeldt daværende Sparekassen Himmerland.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

KOMPLEKSE DELE AF FORRETNINGEN HAR OFTE BEHOV FOR SPECIALUDVIKLEDE SOFTWARELØSNINGER, DA STANDARDLØSNINGER KOMMER TIL KORT.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe kunder med at udvikle løsninger, der hvor standard ikke dækker behovet, så de kan bevare deres konkurrencemæssige fordel eller som ofte udbygge den.

Kontakt os