Midas hjælper energiselskaber

MIDAS ER EN HELHEDSLØSNING, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ELHANDELSVIRKSOMHEDER OG TIL DET FORANDERLIGE ELMARKED

Midas sikrer lønsomheden og skaber procesmæssigt overskud, så ressourcerne udnyttes der hvor de skaber mest værdi. Midas giver det nødvendige overblik over værdiskabelsen i forretningen.

Optimerer salgsprocessen

Midas sikrer energiselskabet gevinst på hvert salg og gør det muligt at styre ens markedsposition.

Kontrakthåndtering

Kontraktprofiler, priser og afdækningsbehov opdateres automatisk når der sker ændringer, hvilket giver realtidsoverblik over kontraktændringer.

Produkter og priser

Stort udbud af produkter, der supporterer multiple priskurver, og som kan konfigureres til at dække alle behov.

Afdækning og risiko

Midas viser og opdaterer løbende solgte positioner, hvilket minimerer afdækningsrisikoen. De handlede mængder håndteres i de respektive porteføljer.

Management cockpit – BI

Midas lagrer relevant data, som kan anvendes gennem Midas’ Business Intelligence, til at lave visuelle rapporter, som kan hjælpe med at minimerer risiko og optimere din forretning.

60 %
ØGET SALGSEFFEKTIVITET

Håndterer tilbud og kontrakter

Produkter og pris-feeds til alle behov

40 %
MINIMERET RISIKO

Værdiskabelse beregnes for hvert salg

Kontrol over nuværende og fremtidige aggregerede positioner

Business Intelligence / dataanalyse

Det siger vores kunder…

Midas systemet er helt klart medvirkende til, at SEAS-NVE i 2014 opretholdt sin konkurrencekraft og position på erhvervsmarkedet.

Årsrapport, SEAS-NVE

Midas har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning.

Flemming Silius, SILIUS BUSINESS CONSULTING

SEAS-NVE har i 2012 implementeret et nyt system, Midas, som vi bruger til at håndtere elkontrakter. Med dette system har vi professionaliseret elsalget og elindkøbet yderligere, og det giver os et væsentligt bedre overblik over eksponeringen i elmarkedet. Det mindsker risikoen for tab, samtidig med at systemet automatiserer en del af kundeservicen, så du som kunde får hurtig og individuel service. På erhvervsmarkedet understøtter Midas mange af processerne omkring prisstillelse. Det betyder, at SEAS-NVE hurtigere kan reagere på erhvervsmarkedet.

Årsrapport, SEAS-NVE
Se vores referencer

Bestil en demo af Midas

LÆR HVORDAN MIDAS KAN OPTIMERER DINE FORRETNINGSGANGE VED AT BESTILLE EN GRATIS DEMONSTRATION – INGEN FORPLIGTELSER

Bestil en demo