conscius

Robotics process automation (RPA)

Hvad er robotics process automation (RPA)?

Den letteste måde at forstå RPA på er ved at forestille sig en virtuel bruger, som hurtigt kan "trænes" (konfigureres) til at udføre opgaver, som med høj frekvens gentages.

Disse virtuelle brugere kaldes også robotter, men dette ord giver ofte nogle associationer, som ikke er korrekte. Det handler ikke om fysiske robotter, som overtager menneskers fysiske arbejdsopgaver (R2D2 kommer desværre ikke i denne omgang), men snarere om software på computeren, som kan kopiere det arbejde, et menneske udfører på computeren - klik for klik. Det kan sammenlignes med Excel-makroer, hvis man er bekendt med disse.

Som navnet antyder, er RPA designet til at automatisere forretningsprocesser.

Fordele ved RPA

 • Kræver ikke systemintegrationer
 • Kræver ikke strømlinede processer: Hvis robotten reducerer en ineffektiv proces med 75 %, så er det stadig 75 % reduktion
 • Er ikke systemafhængig: Robotter kan kopiere menneskelige arbejdsgange f.eks. bevæge sig mellem systemer som Excel, webbrowser, ERP og afslutte med en mail til relevante personer
 • Ensartet kvalitet - hver gang - altid
 • Samme hastighed på opgaverne: Mennesker har tendens til at "gå kold" i ensformige opgaver
 • Robotter er altid klar til at arbejde

Kan din virksomhed bruge RPA?

For langt de fleste større virksomheder vil det hurtige svar være ja. Men det er værd at overveje de 5 dimensioner af RPA-egnethed.

 1. En best practice procesaftale skal være defineret og følges
 2. Der skal være opgaver med høj frekvens og tidsforbrug
 3. Der skal ligge en strategisk begrundelse bag
 4. Vælg indsatsområder ud fra kompleksiteten. Jo flere snitflader robotten har, jo mere kompleks bliver den
 5. IT-systemerne skal være modne. Hvis de bagvedliggende systemer ikke er færdigudviklet, kommer der for mange opdateringer til robotten

Kom i gang med RPA

Har du brug for at sparre med nogen omkring muligheden for at anvende RPA. Vi kommer gerne forbi og tager en dialog med dig. Så kan vi sammen vurdere, om det giver mening og værdi at fortsætte rejsen sammen. Kontakt os på telefon +45 70 20 46 63 eller skriv til info@conscius.com.

Udvalgte cases