Conscius

Konsekvent kommunikation och säker datahantering


CMD är ett komplett system för att organisera, leda och strukturera information mellan system och media inom den finansiella sektorn. Systemet riktar sig till den finansiella världens behov av ett säkert och ansvarsfullt sätt att kunna lagra och förmedla en stor mängd information. CMD används av pengainstitut under SDC och hanterar i samband med det:

 • 138 pengainstitut
 • 715 pengainstitutavdelningar
 • 9500 medarbetare
 • 7,6 miljoner kundkonton
 • 2,9 miljoner kunder
 • Cirka 2 miljoner transaktioner per dag
 • Cirka 80 transaktioner per sekund

Presentation

CMD står för Content Management and Deployment och vidgar därmed det traditionella Content Management-begreppet till att, utöver att kontrollera innehåll och struktur, också omfatta konsekvens och enhetlig presentation av innehåll i olika medier - vi kallar det Deployment.

Användarvänlighet

CMD är ett standardsystem som består av en kärna och en lång rad av komponenter och moduler som kan byggas ovanpå varandra. Alla användargränssnitt är webbaserade och kunskaper i HTML-programmering är inte nödvändigt.

Översikt

Filosofin bakom CMD är enkel: Innehåll och presentation är helt åtskilda. Detta innebär att innehållet lagras endast på ett ställe, men kan återanvändas i olika former på många ställen. Till exempel kan en bild eller en text användas både internt och externt inom intranät och hemsida. Separation av innehåll och presentation gör det möjligt att presentera samma innehåll i olika format på en gång.

Flexibilitet

Med en CMD-lösning kan man skapa ett fritt antal webbplatser. Detta innebär att flera webbplatser kan dela innehåll, användare, rättigheter och integrerade datakällor, men samtidigt ha helt olika layouts och internetadresser. För pengainstitut med flera filialer är det fördelaktigt att dela en viss mängd innehåll, men att man samtidigt kan publicera självständigt innehåll.

Vill Du veta mer om CMD?

Om Du fyller i vårt kontaktformulär kontaktar vi Dig gärna och ger Dig mer information. Du är också välkommen att ringa till oss på telefon: +45 70 20 46 63.  

CMD

CMD används av pengainstitut under SDC:

 • 125 pengainstitut
 • 715 pengainstitutavdelningar
 • 9500 medarbetare
 • 7,6 miljoner kundkonton
 • 2,9 miljoner kunder
 • Cirka 2 miljoner transaktioner per dag
 • Cirka 80 transaktioner per sekund

Utvalda Referenser


  seas

  nordjysk elhandel