midas hos seas-nve

Midas skapar värde hos SEAS-NVE

Liberaliseringen av den danska energisektorn kräver fokus på konkurrenskraftiga produkter, priser och tjänster. SEAS-NVE som levererar el och fibernät till 400.000 kunder har valt elhandelslösningen Midas från Conscius som ett viktigt verktyg i företagsledning och tillväxtplaner för de kommande åren. Resultatet är en betydande minskning av pappersarbete, effektiv hantering av affärsprocesser och effektiv riskhantering.

Skäl för valet av Midas

"Vi valde Midas för att stödja vår tillväxtstrategi under de kommande åren. Genom effektiva försäljningsprocesser och flexibla integrationsgränssnitt till bland annat avräkning och riskhantering, minimerar Midas våra operativa risker och skapar ytterligare fokus på täckningsbidrag och förtjänst. Midas ger en kontinuerlig överblick över alla våra öppna positioner och rustar oss för konkurrensen om el-kunderna under de kommande åren genom väldefinierade produkter och fokus på självbetjäning," säger Ole Vestergaard, marknadsdirektör på SEAS-NVE.

Förväntningar inför framtida samarbete

SEAS-NVE har implementerat Midas i mitten av september och har höga förväntningar på effekten av smidiga försäljningsprocesser, öppna integrationsytor och ökad transparens i hela organisationen. Samtidigt bidrar Midas till att minska risken mellan försäljning och inköp genom kontinuerligt fokus på öppna positioner.

På längre sikt är tanken att Midas ska bidra ytterligare till SEAS-NVE:s verksamhet genom ökad funktionalitet och bättre integration mellan affärsprocesser och IT-system.

Tydliga resultat

Mindre än ett år efter implementeringen kan SEAS-NVE nu märka resultatet av deras investering:

"SEAS-NVE har under 2012 implementerat ett nytt system, Midas, som vi använder för att hantera elavtal. Med detta system har vi professionaliserat elförsäljningen och elinköpen ytterligare, och det ger oss en mycket bättre överblick över exponeringen på elmarknaden. Detta minskar risken för förluster samtidigt som systemet automatiserar en del av kundservicen, så att du som kund får snabb och individuell service. På företagsmarknaden stödjer Midas många av de processer som ingår i prissäkring. Detta innebär att SEAS-NVE snabbare kan svara på företagsmarknaden," SEAS-NVE, Årsredovisning 2012.

Om SEAS-NVE:

  • 400.000 kunder og medlemmar
  • Över 700 anställda
  • 2,8 miljarder i omsättning
  • 12,8 miljarder i balans

Hos Conscius ser vi fram till många års positivt samarbete med SEAS-NVE.

Vill Du veta mer om Midas?

Om Du fyller i vårt kontaktformulär kontaktar vi Dig gärna och ger Dig mer information. Du är också välkommen att ringa till oss på telefon: +45 70 20 46 63.