Affärsförståelse

Vi känner energibranschen utan och innan och vi vet hur viktigt det är att kunna konkurrera på marginalerna. Vi vet också att branschen håller på att förändras. Det ställer inte bara stora krav på den programvarulösning Du investerar i idag; det kräver också att leverantören Du samarbetar med, ser det som en del av uppgiften att hålla sig à jour med villkoren och förhållandena inom energibranschen. För oss är det en del av vardagen att ligga i framkant vad gäller utveckling.

Flexibilitet

Energimarknaden förändras ständigt, och det ställer stora krav på anpassningsförmågan i Din verksamhet. Därför utvecklar vi flexibla lösningar som ger Dig friheten att följa marknadens föränderliga krav. Vi är med hela vägen från idé till utveckling och implementering - med tillhörande support och vidareutveckling. Därför kommer Du att uppleva att vår lösning passar in i Din dagliga verksamhet, och att den fortsätter att passa in även om verksamheten förändras.

Resultat

Midas gör det möjligt för energihandelsbolag att hantera och förbättra processerna mellan grossist- och detaljhandeln. Midas kompletterar den existerande programvaran och hanterar dataöverföring mellan CRM, marknadsleverantör, säkring och avräkning. Midas gör det möjligt att säkerställa resultatet på varje avtal och gör att Du kan stärka din position på marknaden genom att minimera risker, frigöra resurser och öka kunskapen om lönsamheten i din affär.