Midas

Midas är en helhetslösning, som är skräddarsydd till elhandelsverksamheter och till den föränderliga elmarknaden. Midas säkrar lönsamhet i verksamheten, skapar processmässigt överskott i försäljningsprocessen, så att resurserna kan utnyttjas där var de skapar mest värde, och ger en överblick över värdeskapandet inom verksamheten...

Läs mer om Midas

Affärsidé

Vi levererar programvaruprodukter till finans- och energibranschen. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med våra kunder och vi är stolta över att förstå våra kunders affärer och affärsmässiga utmaningar samt möjligheter. Det innebär att vi snabbt och effektivt når fram till lösningar på avancerade problem. Resultatet är kundanpassade lösningar som är integrerade med befintlig programvara och anpassade till arbetsflödet hos kund.

MarketShare

MarketShare är den moderna bankens förstaval som investeringsportal och webgränssnitt när bankkunder och investerare skall motiveras till att handla, omstrukturera och övervaka sina värdepapper - för bättre presentation och ökad förståelse för investeringsbegrepp och möjligheter...

Läs mer om MarketShare

Framdrift

Vi är alltid på väg mot något nytt. Vår ambition är hög och vi söker aktivt efter inspiration i vår omgivning - både i när och fjärran. Vi är alla experter inom vårt eget område och inom vårt verksamhetsområde ser vi till att ge varandra utrymme för idéer och förslag till nya sätt att lösa uppgifter på. Det ger ett bra fundament för nya, innovativa lösningar på branschspecifika utmaningar.

CMD

CMD är ett komplett system för att organisera, leda och strukturera information mellan system och media inom den finansiella sektorn. Systemet riktar sig till den finansiella världens behov av ett säkert och ansvarsfullt sätt att kunna lagra och förmedla en stor mängd information...

Läs mer om CMD

Erfarenhet

Conscius grundades 1999 och sedan dess har vi specialiserat oss på finans- och energibranschen. Vi har genom åren fokuserat på att lära av våra kunder, och vi har därför stor kunskap om de processer, rutiner och särskilda krav på säkerhet, kvalitet och prestanda som dessa branscher ställer på sina system. När Du gör affärer med oss, gör du affärer med ett företag som levererar.