Verdipapirhandel til alle

MarketShare tilbyr bankkundene en annerledes og innovativ måte å presentere og kombinere finansinformasjon. Her finner kundene oppdaterte kursdata, individuell tilpasning av verdipapirlister samt individuell tilpasning av egne og simulerte porteføljer og depoter, akkurat som individuell kurs- og nyhetsovervåkning av verdipapirer og enkel adgang til verdipapirhandel er tilgjengelig via nettbank.

Marketshare oppfyller investeringskundenes ønsker

MarketShare er den moderne banks foretrukne investeringsportal og web-grenseflate når bankkunder og investorer skal motiveres til å handle, omlegge og overvåke deres verdipapirer - ved bedre presentasjon av og bedre forståelse for investeringsbegreper og potensialer.

Med MarketShare imøtekommes den stigende interesse som alminnelige bankkunder og investorer har for å overvåke, kontrollere, og på egen hånd omlegge porteføljer og handle med verdipapirer. Oppsetning kan tilpasses 100% sånn at det dannes en rød tråd mellom MarketShare og bankens eget design.

Vil du vite mer om MarketShare?

Vi kontakter deg gjerne hvis du utfyller vårt kontaktformular. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: +45 70 20 46 63.