Overblikk og innsikt

Midas sine elektroniske kontrakter sikrer en intakt historikk, og gjør det mulig på daglig basis å følge med på om en given salgsaktivitet genererer tilstrekkelig verdiskaping til å rettferdiggjøre aktivitetens omkostninger. Alle prosesser i forbindelse med kontrakten er samlet i systemet, hvilket sikrer kontroll med rammene for salget.

Verdiskapingen beregnes for hvert enkelt salg, og gjenberegnes ved enhver endring i kontrakten. Systemets BI-del gir et overblikk over verdiskapingen i hele kontraktens levetid, og gjør det mulig på lengre sikt å uttenke og utføre korrigerende tiltak med hensyn til kundesegmenter, kampanjer, produkttyper og lign. Å gjøre relevante korrigeringer kan bety en vesentlig forskjell for bunnlinjen.

Midas er skreddersydd til energimarkedet

Det liberaliserte elmarked, med hele tiden stigende konkurranse, utfordrer elhandelsselskapene til å arbeide målrettet med alle aspekter av deres forretning. Midas er en helthetsløsning, som er skreddersydd til elhandelvirksomheter og til det foranderlige elmarked. Midas sikrer lønnsomhet i forretningen, skaper prosessmessig overskudd i salgsprosessen, så ressursene kan utnyttes der hvor de skaper mest verdi, og gir et overblikk over verdiskaping i forretningen. I siste ende er Midas et vesentlig konkurranseparameter.

Vil du vite mer om Midas?

Vi kontakter deg gjerne hvis du utfyller vårt kontaktformular. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: +45 70 20 46 63.   

"En stor del af projektet bestod i at implementere salgs-, contract management og risikostyringssystemet Midas, udviklet og leveret af Conscius A/S. Det har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning."

Flemming Silius, Silus Business Consulting

"SEAS-NVE har i 2012 implementeret et nyt system, Midas, som vi bruger til at håndtere elkontrakter. Med dette system har vi professionaliseret elsalget og elindkøbet yderligere, og det giver os et væsentligt bedre overblik over eksponeringen i elmarkedet. Det mindsker risikoen for tab, samtidig med at systemet automatiserer en del af kundeservicen, så du som kunde får hurtig og individuel service. På erhvervsmarkedet understøtter Midas mange af processerne omkring prisstillelse. Det betyder, at SEAS-NVE hurtigere kan reagere på erhvervsmarkedet."

SEAS-NVE, Årsrapport 2012