midas hos seas-nve

Midas skaper verdi hos SEAS-NVE

Liberaliseringen av den danske energisektor krever fokus på konkurransedyktige produkter, priser og servicer. SEAS-NVE som leverer el- og fibernet til 400.000 kunder, har valgt el-handelsløsningen Midas fra Conscius som et viktig redskap i forretningsstyringen og vekstplanene for de kommende år. Resultatet er en vesentlig redusering av papirarbeide, effektiv styring av forretningsrutiner og målrettet risikostyring.

Bakgrunn for valg av Midas

"Vi har valgt Midas for å understøtte vår strategi om vekst de kommende år. Gjennom effektive salgsprosesser og smidige integrasjonsplattformer til bl.a. avregning og risikostyring, minimerer Midas våre operasjonelle risiki og danner større fokus på dekningsbidrag og inntjening. Midas gir kontinuerlig overblikk over våre åpne posisjoner og ruster oss til konkurransen om el-kundene i de kommende år via veldefinerte produkter og fokus på selvbetjening," uttaler Ole Vestergaard, Markedsdirektør hos SEAS-NVE.

Forventninger til fremtidig samarbeid

SEAS-NVE har implementetert Midas medio september, og har store forventninger til effekten av smidige salgsprosesser, åpne integrasjonsplattformer og bedre gjennomsiktighet på tvers av organisasjonen. Samtidig bidrar Midas til å nedbringe risikoen mellom salg og innkjøp gjennom kontinuerlig fokus på åpne posisjoner.

På lengre sikt er tanken at Midas skal bidra ytterligere til SEAS-NVE's forretning gjennom økt funksjonalitet og bedre integrasjon mellom forretningsprosesser og it-systemer.

Tydelige resultater

Mindre enn et år etter implementeringen kan SEAS-NVE nå merke resultatene av deres investering:
"SEAS-NVE har i 2012 implementert et nytt system, Midas, som vi bruker til å håndtere elkontrakter. Med dette system har vi profesjonalisert elsalget og elinnkjøpet ytterligere, og det gir oss et vesentlig bedre overblikk over eksponeringen i elmarkedet. Det reduserer risikoen for tap, samtidig med at systemet automatiserer en del av kundeservicen så du som kunde får rask og individuell service. På ervervsmarkedet understøtter Midas mange af prosessene omkring prissetting. Det betyder, at SEAS-NVE raskere kan reagere på ervervsmarkedet," SEAS-NVE, Årsrapport 2012.

Om SEAS-NVE:

400.000 kunder og andelshavere

  • Over 700 ansatte
  • 2,8 mia i omsetning
  • 12,8 mia i balanse

Hos Conscius ser vi frem til mange års positivt samarbeide med SEAS-NVE.

Vil du vite mer om Midas?

Vi kontakter deg gjerne hvis du utfyller vårt kontaktformular. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: +45 70 20 46 63.