Midas

Midas er en helthetsløsning, som er skreddersydd til elhandelvirksomheter og til det foranderlige elmarked. Midas sikrer lønnsomhet i forretningen, skaper prosessmessig overskudd i salgsprosessen, så ressursene kan utnyttes der hvor de skaper mest verdi, og gir et overblikk over verdiskaping i forretningen...

Les mer om Midas

Omtanke

Vi leverer softwareprodukter til finans- og energi-bransjen. Vi utvikler våre produkter i et tett samarbeid med våre kunder, og vi setter vår ære i å forstå våre kunders forretning, og dennes utfordringer og potensiale.  På den måte finner vi den korteste vei til løsningen på avanserte problemstillinger. Resultatet er solide løsninger som integreres til den eksisterende software-oppsetning og tilpasses arbeidsrutinene.

MarketShare

MarketShare er den moderne banks foretrukne investeringsportal og web-grenseflate når bankkunder og investorer skal motiveres til å handle, omlegge og overvåke deres verdipapirer - ved bedre presentasjon av og bedre forståelse for investeringsbegreper og potensialer...

Les mer om MarketShare

Fremdrift

Vi er alltid på vei mot noe nytt. Vi har et høyt ambisjonsnivå og vi søker aktivt inspirasjon fra omverdenen - både den nære og den fjerne. Vi er alle eksperter innenfor hvert vårt fag og innenfor våre forretningsområder, og vi sørger for å gi hverandre plass til ideer og forslag til nye måter å løse oppgavene på. Dette er gode forutsetninger for nye, innovative løsninger på bransjespesifikke utfordringer.

CMD

CMD er et komplett system til å organisere, styre og strukturere informasjon på tvers af systemer og medier, innenfor den finansielle sektor. Systemet er rettet mot finansverdenens behov for sikker og ansvarlig lagring og formidling av en stor mengde informasjon...

Les mer om CMD

Erfaring

Conscius ble grunnlagt i 1999, og vi har siden den gang spesialisert oss innenfor finans- og energibransjen. Vi har gjennom årene fokusert på å lære av våre kunder, og derfor har vi stort kjennskap til de prosesser, forretningsrutiner og de særlige krav til sikkerhet, kvalitet og prestasjon, som disse bransjer stiller til deres systemer. Når du handler med oss handler du med en virksomhet som leverer varen.