Conscius

Konsistent kommunikation og sikker datahåndtering

CMD er et komplet system til at organisere, styre og strukturere information på tværs af systemer og medier inden for den finansielle sektor. Systemet er målrettet finansverdenens behov for sikkert og ansvarligt at kunne lagre og formidle en stor mængde information. CMD bruges af pengeinstitutter under SDC:

 • 138 pengeinstitutter
 • 715 pengeinstitutafdelinger
 • 9.500 medarbejdere
 • 7,6 mio kundekonti
 • 2,9 mio kunder
 • Ca. 2 mio transaktioner om dagen
 • Ca. 80 transaktioner pr. sekund

Præsentation

CMD står for Content Management and Deployment og udvider dermed det traditionelle content management begreb til, udover at styre indhold og struktur, også at omfatte konsistens og ensartet præsentation af indhold i forskellige medier - vi kalder det Deployment.

Brugervenlighed

CMD er et standardsystem, som består af en kerne og en lang række af komponenter og moduler, som kan bygges ovenpå. Alle brugergrænseflader er webbaserede og kendskab til HTML-programmering er ikke nødvendigt.

Overblik

Filosofien bag CMD er enkel: Indhold og præsentation er fuldstændig adskilte. Det betyder, at indholdet kun lagres ét sted, men kan genbruges i forskellige former mange steder. F.eks. kan et billede eller en tekst anvendes både internt og eksternt i intranet og hjemmeside. Adskillelse af indhold og præsentation gør det muligt at præsentere det samme indhold i forskellige formater på én gang.

Fleksibilitet

Med en CMD-løsning kan der oprettes et frit antal websites. Det betyder, at flere websites kan dele indhold, brugere, rettigheder og integrerede datakilder, men samtidigt have vidt forskellige layouts og internetadresser. For pengeinstitutter med flere filialer er det en fordel at være fælles om en del indhold, mens man samtidig kan publicere selvstændigt indhold.

Vil du vide mere om CMD?

Vi kontakter dig gerne til en uforpligtende snak, hvis du indtaster dine oplysninger her

Du er også velkommen til at ringe til os på tlf.: 70 20 46 63.

CMD i tal

CMD anvendes af pengeinstitutter under
SDC - Scandinavisk Data Center

 • 125 pengeinstitutter
 • 715 pengeinstitutafdelinger
 • 9.500 medarbejdere
 • 7,6 mio kundekonti
 • 2,9 mio kunder
 • Ca. 2 mio transaktioner om dagen
 • Ca. 80 transaktioner pr. sekund

Udvalgte cases