Overskud i salgsprocessen

Midas skaber overskud gennem digitalisering og automatisering af en lang række processer, sådan at virksomhedens ressourcer frigøres og kan flyttes til aktive elementer. Sælgeren kan gennemføre alle salgets facetter ved hjælp af kun tre klik, og alle salg sker på baggrund af prækonfigurerede kontraktskabeloner. Prisen beregnes på baggrund af opdateret data fra kundens netselskab, markedsprisudbyder samt det valgte dækningsbidrag. Midas kan integreres til virksomhedens afregnings- og CRM system, så data automatisk overføres til de relevante systemer.

Midas er skræddersyet til energimarkedet

Det liberaliserede elmarked med stadig stigende konkurrence udfordrer elhandelsselskaberne til at arbejde målrettet med alle aspekter af deres forretning. Midas er en helhedsløsning, der er skræddersyet til elhandelsvirksomheder og til det foranderlige elmarked. Midas sikrer lønsomhed i forretningen, skaber procesmæssigt overskud, så ressourcerne kan udnyttes der, hvor de skaber mest værdi, og giver overblik over værdiskabelsen i forretningen. I sidste ende er Midas en væsentlig konkurrenceparameter.

Vil du vide mere om Midas?

Vi kontakter dig gerne, hvis du indtaster dine oplysninger her. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf: +45 70 20 46 63.

"En stor del af projektet bestod i at implementere salgs-, contract management og risikostyringssystemet Midas, udviklet og leveret af Conscius A/S. Det har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning."

Flemming Silius, Silus Business Consulting

"SEAS-NVE har i 2012 implementeret et nyt system, Midas, som vi bruger til at håndtere elkontrakter. Med dette system har vi professionaliseret elsalget og elindkøbet yderligere, og det giver os et væsentligt bedre overblik over eksponeringen i elmarkedet. Det mindsker risikoen for tab, samtidig med at systemet automatiserer en del af kundeservicen, så du som kunde får hurtig og individuel service. På erhvervsmarkedet understøtter Midas mange af processerne omkring prisstillelse. Det betyder, at SEAS-NVE hurtigere kan reagere på erhvervsmarkedet."

SEAS-NVE, Årsrapport 2012