Lønsomhed på hvert salg

Midas sikrer lønsomhed gennem betydelig risikominimering, fx via meget kort transaktionstid. Typisk kan et salg gennemføres og afdækkes inden for 5 minutter, og risikoen for prisudsving mellem salg og afdækning mindskes dermed væsentligt. Virksomhedens volumenrisiko mindskes ligeledes, da systemet fremskriver forbrugsprofilen  fra kundens netselskab, ligesom systemet løbende registrerer kundens realiserede forbrug, fra det øjeblik kontrakten går i levering. Midas viser desuden en overskuelig og kontinuerligt opdateret graf over åbne positioner.

Midas er skræddersyet til energimarkedet

Det liberaliserede elmarked med stadig stigende konkurrence udfordrer elhandelsselskaberne til at arbejde målrettet med alle aspekter af deres forretning. Midas er en helhedsløsning, der er skræddersyet til elhandelsvirksomheder og til det foranderlige elmarked. Midas sikrer lønsomhed i forretningen, skaber procesmæssigt overskud, så ressourcerne kan udnyttes der, hvor de skaber mest værdi, og giver overblik over værdiskabelsen i forretningen. I sidste ende er Midas en væsentlig konkurrenceparameter.

Vil du vide mere om Midas?

Vi kontakter dig gerne, hvis du indtaster dine oplysninger her. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf: +45 70 20 46 63.

"En stor del af projektet bestod i at implementere salgs-, contract management og risikostyringssystemet Midas, udviklet og leveret af Conscius A/S. Det har givet SEAS-NVE effektive salgsprocesser med fuldt dagligt overblik over samtlige salgskanaler og produkter med den tilhørende risikoafdækning."

Flemming Silius, Silus Business Consulting

"SEAS-NVE har i 2012 implementeret et nyt system, Midas, som vi bruger til at håndtere elkontrakter. Med dette system har vi professionaliseret elsalget og elindkøbet yderligere, og det giver os et væsentligt bedre overblik over eksponeringen i elmarkedet. Det mindsker risikoen for tab, samtidig med at systemet automatiserer en del af kundeservicen, så du som kunde får hurtig og individuel service. På erhvervsmarkedet understøtter Midas mange af processerne omkring prisstillelse. Det betyder, at SEAS-NVE hurtigere kan reagere på erhvervsmarkedet."

SEAS-NVE, Årsrapport 2012