Forretningsforståelse

Vi kender energibranchen, og vi ved, hvor vigtigt det er at kunne konkurrere på marginalerne. Vi ved også, at branchen er under forandring. Det stiller ikke kun store krav til den softwareløsning, du investerer i i dag. Det kræver også, at den udbyder, du arbejder sammen med, ser det som en del af opgaven at holde sig orienteret om vilkårene i energibranchen. For os er det en del af hverdagen at være på forkant med udviklingen.

Fleksibilitet

Energimarkedet er i konstant bevægelse, og det stiller store krav til omstillingsparathed i din virksomhed. Derfor udvikler vi fleksible løsninger, som giver dig frihed til at følge markedets foranderlige krav. Vi er med hele vejen fra idé over udvikling og implementering til den efterfølgende support og videreudvikling. Derfor vil du opleve, at den færdige løsning passer ind i din hverdag, og at den bliver ved med at passe, når din hverdag ændrer sig.

Udbytte

Midas er en helhedsløsning skabt specifik til elhandelsselskaber med forståelse for de muligheder og udfordringer selskaberne står overfor. Midas gør det muligt at sikre værdiskabelsen og følge den ned i mindste detalje. Du bliver i stand til at styrke din markedsposition ved at minimere risici og flytte ressourcer fra passive opgaver til de områder, hvor de skaber mest værdi.