kontrakt styring midas

Det nordiske el-marked

Det er nye tider på energimarkedet for el-leverandører og el-handelsselskaber. Vi er på vej mod et fælles nordisk el-marked, og i Danmark arbejder vi med DataHub og Engrosmodellen, tiltag der skal sikre forbrugeren øget konkurrence og én samlet el-regning.

Conscius afholdt et vellykket seminar i april 2014 - hvor emnet var el-aktørers muligheder og udfordringer i håndteringen af slutkunder på el-markedet.

Hvordan ser fremtidens el-marked ud

Foran tilhører fra norske og danske el-handelsselskaber gav Jack Kristensen, SEAS-NVE sit bud på hvordan fremtidens el-marked ser ud.

Hvordan bliver ændringerne i el-markedet håndteret, hvordan sikres rentabiliteten i elsalg og hvordan bliver SEAS-NVE klar til fremtiden. Hvilke muligheder giver det, og er it-systemerne gearet til at håndtere nye krav om deling af data? Hvordan fastholdes egne kunder, og hvordan tiltrækkes nye kunder.

Porteføljeforvaltning

Herefter gav Anders Plejdrup Houmøller, Houmoller Consulting et bud på hvordan man som detailhandler kan hjælpe store elforbrugere med at tjene penge på elmarkedet via fleksibilitet i deres elforbrug. Med stigende mængder af vindkraft og solcellestrøm bliver regulerbart forbrug og produktion stadig vigtigere. Der blev set på fælles nordisk balancering, hedging i forwardmarkedet ctr. spot og hvordan sker prissikring (hedging) af derivater.

Seminaret blev afsluttet med en hyggelig påskefrokost

 

Læs mere om  Engrosmodellen og  DataHubben.